pondělí 1. března 2021 Bedřich

Silnice v Klikaté je už rok rozkopaná. Radnice Prahy 5 vyzvala TSK k urychlené nápravě

Bezmála před rokem začala v ulici Klikatá v městské části Praha 5 rekonstrukce inženýrských sítí, na kterou měla plynule navazovat obnova vozovky. Ani takřka po roce však k renovaci pozemní komunikace nedošlo. Technická správa komunikací (TSK) stávající stav svádí na nedodržení podmínek ze strany zhotovitele, který vzešel z výběrového řízení vypsaného metropolitním správcem komunikací. S neutěšeným stavem komunikace Klikatá se odmítá smířit radnice Prahy 5, která vyzvala TSK k urychlené nápravě.

Komunikace Klikatá byla po část roku 2020 z důvodu provádění prací souvisejících s opravou vodovodních a kanalizačních řádů uzavřena. Práce měly být dle koordinačních dohod spojeny s návaznou opravou povrchu vozovky a to tak, aby výše nezbytně nutných vynaložených prostředků na opravu komunikace umožňovala její užívání, do doby její kompletní rekonstrukce, která měla zahrnovat – zřízení přechodu pro chodce, zpomalovacích prvků, vybudování světelně signalizovaného přechodu pro chodce a možnosti parkování. 

„Podle původního zadání měla TSK zabezpečit nejen rekonstrukci inženýrských sítí, ale též dočasnou úpravu pozemní komunikace tak, aby byla provozuschopná do kompletní renovace vozovky, která měla proběhnout v jarních měsících roku 2020. K tomu však dosud nedošlo. Podle TSK je na vině dodavatel pozemních prací, který údajně nesplnil podmínky výběrového řízení vyhlášeného městskou společností“ říká předseda výboru dopravního městské části Praha 5 Jan Panenka.

Podle Panenkových slov je aktuální stav komunikace Klikatá názorným příkladem nefunkčního modelu koordinace a přípravy oprav komunikací v Praze. 

„TSK stejně jako gesčně příslušný magistrátní odbor jsme na situaci mnohokrát upozorňovali. Varovali jsme před tím, že rekonstrukční práce inženýrských sítí v ulici Klikatá jsou v rozporu s plánovanou renovací celé ulice. Pro občany Jinonic a nejen pro ně z toho vyplývá, že v letošním roce opět dojde dopravním komplikacím v Klikaté, protože bude potřeba v opravě komunikace pokračovat dle původního plánu tak, aby kvalita komunikace odpovídala zadání. “ vysvětluje Jan Panenka a dodává: „Chci ubezpečit nejen obyvatele Prahy 5, ale všechny Pražany, kteří využívají komunikaci Klikatá, že jako radnice Prahy 5 budeme usilovat o to, aby k nápravě stavu do podoby odpovídací moderním požadavkům na bezpečnost a plynulost dopravy došlo ze strany TSK v co nejkratším možném termínu.“

Na kritiku ze strany radnice Prahy 5 reagoval za Technickou správu komunikací její ředitel Jozef Sinčák. Podle něj TSK v organizaci stavby nijak nepochybila. Sinčák ve svém dopise adresovaném Janu Panenkovi v polovině prosince loňského roku vedle toho vyjádřil přesvědčení, že k nápravě stavu v ulici Klikatá by mohlo dojít do léta letošního roku. 

„Je sice hezké, že pan ředitel Sinčák chápe, že současný stav je pro místní obyvatele nekomfortní, nicméně jsme to my, kdo je se stavem, ve kterém se Klikatá nachází, každodenně konfrontováni. Pražany, uživatele komunikace Klikatá, stejně jako nás na radnici, nezajímá, že TSK není schopna si řádně vysoutěžit dodavatele oprav tak, aby po jejím dokončení nebyl nikterak narušen komfort obyvatel,“ uzavírá Jan Panenka, předseda výboru dopravního MČ Praha 5. 

Ohodnoť článek

Tisková zpráva

Štítky silnice, Klikatá, Praha 5, TSK

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.