úterý 27. října 2020 Šarlota / Zoe

Ve kterých evropských zemích je pro cestující z Česka povinná karanténa a test na covid-19, a kde nejsou omezení skoro žádná?

, aktualizováno 7. října 2020, 17:25

Na seznam rizikových zemí zařadila ČR Itálie, kam bude možné cestovat jen s negativním testem na koronavirus, který je starý maximálně 72 hodin. Českou republiku zařadilo na seznam rizikových zemí také Rumunsko. S platností od středy 7. října jsou osoby, které přijíždějí do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem (včetně České republiky), povinny podstoupit dvoutýdenní karanténu.

Belgie

V Belgii je povinnost nosit roušku v hromadné dopravě, a to pro osoby starší 12 let. Rovněž je povinnost nosit roušku tam, kde není možné dodržet rozestup minimálně 1,5 metru.

Belgie Prahu zařadila na svém koronavirovém semaforu do červené kategorie. To znamená, že lidé po cestě z Prahy musí do 14denní karantény a povinný je i test na koronavirus. Od 16. září patří do červené kategorie i Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Po cestě z těchto regionů musejí lidé v Belgii do čtrnáctidenní karantény a povinný je i test na covid-19. Všichni cestující musejí před cestou do Belgie dál vyplňovat formulář pro kontaktování cestovatele.

Bulharsko

Na území Bulharska můžou občané České republiky nyní vstoupit bez jakýchkoliv omezení. Nemusejí po příjezdu podstoupit test na koronavirus ani jít do karantény.
V Bulharsku je povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách. Výjimkou jsou ale nepříklad stravovací zařízení.

Dánsko

Česká republika byla v Dánsku přidána na seznam rizikových zemí. Do země budou vpuštěni jen Češi, kteří mají k cestě pádný důvod, nikoliv však turisté. Víc informací naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Estonsko (aktualizace 24. září)

Země seznam rizikových zemí každý týden aktualizuje. Nyní Češi musejí při cestě do tohoto státu v týdnu od 21. do 27. září do čtrnáctidenní karantény. Od 1. září je možné ji zkrátit na sedm dní dvěma negativními testy. Podobná opatření zavedly vůči český občanům i Lotyšsko a Litva.

Finsko

Cestující z Česka mohou do této země přicestovat pouze v odůvodněných případech (např. práce, rodina, škola) a po vstupu do Finska budou muset být ve 14denní karanténě. Od 1. října bude možné se prokázat negativním testem a karanténu si tak zkrátit.

Francie

Ve Francii stále platí povinnost nosit roušku v dopravě, v uzavřených prostorech a v některých regionech také na veřejnosti. Stále zde platí zákaz shromažďování na 10 osob ve veřejných prostorech.

Do kontinentální Francie je možné cestovat nyní bez omezení. Cestování mezi kontinentální Francií a zámořskými územími je možné, ale je třeba předložit negativní test na covid-19 a současně absolvovat povinnou karanténu po příletu. Velmi striktní podmínky jsou k cestování na Guyane, Mayotte, Francouzskou Polynésii, Novou Kaledonii, Wallis a Futuna - je třeba mít vyplněný speciální formulář a cestování je možné pouze z vážných důvodů.

Chorvatsko

V Chorvatsku lidé musí dbát obecných epidemiologických pravidel. Roušku musíte mít v obchodech, hromadné dopravě nebo ve zdravotnických zařízeních. Také byste se měli snažit o minimální kontakt  s jinými osobami.

Při cestě do Chorvatska občané ČR nemusí prokazovat důvod své cesty, nemusí mít test na covid-19 a ani jim nehrozí karanténa. Jedinou podmínkou pro vstup do Chorvatska je poskytnutí informací o místě a délce pobytu a kontaktní údaje nejlépe prostřednictvím online formuláře na TÉTO ADRESE. Občané ČR mohou rovněž projíždět a pobývat na území Chorvatské republiky bez omezení.

Irsko

Pro vstup do Irska je nutné vyplnit on-line formulář na TÉTO ADRESE. Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte e-mail, který je třeba předložit na hranicích při vstupu do Irska. Za nevyplnění formuláře je stanovena pokuta 2500 euro nebo uvěznění až na 6 měsíců. Obsah tohoto formuláře můžete najít ZDE.

V Irsku je nošení roušek povinné při cestování veřejnou dopravou, v obchodech, nákupních centrech a na místech, kde není možné dodržovat dvoumetrové odstupy (pod pokutou 2500 euro nebo uvězněním do 6 měsíců).


Při příjezdu do země je nutná karanténa, která může být kratší, pokud je pobyt kratší než 14 dnů. Test na covid-19, který si cestující přiveze s sebou, není pro irské úřady podstatný a cestující do karantény stejně musí.
Pokud jedete do Irska za prací, je nutné uvést tento důvod v on-line formuláři výše.

Itálie (aktualizace 7. října)

Itálie plánuje zařazení ČR mezi rizikové země EU. Do Itálie bude možné cestovat jen s negativním testem starým maximálně 72 hodin. Na některých letištích bude možné podstoupit rychlotesty.

Itálie se zatím nevyjádřila, od jakého data bude testy požadovat. Pro vstup do regionů Sardínie, Apůlie a nově i Sicílie zůstává nutnost vyplnit ČESTNÉ PROHÁŠENÍ a FORMULÁŘ.

V Itálii platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně jeden metr a více (liší se dle regionů), pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušek  v uzavřených prostorách a nově i všude venku. Porušení je pokutováno.

Kypr

Česká republika byla 18. září přeřazena z „covidové“ kategorie B do kategorie C. To znamená, že do země nebudou moci vstupovat turisté, kteří v posledních 14 dnech pobývali v České republice, nebo v jiné zemi kategorie C.
Od 1. srpna platí povinnost nosit roušku ve vybraných uzavřených prostorách (supermarkety, banky, nákupní centra) a v hromadné dopravě, za nedodržení bude udělena pokuta 300 euro.

Litva

Nošení roušek je zde povinné při hromadných akcích ve vnitřních prostorách, také v obchodech, ve veřejné dopravě a vnitřních prostorách poskytujících služby.

Vláda Litevské republiky rozhodla, že občané ČR mohou od 15. 9. 2020 vstoupit do Litvy bez dalších podmínek za předpokladu, že počet případů koronaviru v ČR nepřesáhne v posledních dvou týdnech 25 na 100 tisíc obyvatel. Tuto hranici však Česko překročilo. Tudíž musí občané z ČR při cestě do Litvy předložit při vstupu negativní test na covid-19, který není starší více než 72 hodin. Po vstupu do země se musí cestující přihlásit u Národního centra veřejného zdraví, a to vyplněním TOHOTO FORMULÁŘE. Poté musí podstoupit 14denní karanténu, kterou lze zkrátit na 10 dnů v případě dalšího negativního testu na covid-19 provedeného na náklady cestovatele v Litvě.

Lotyšsko

ČR je zařazena na seznam tzv. „červených“ zemí. Cestující z Česka musí při vstupu do země podstoupit dvoutýdenní karanténu, a to i v případě negativního testu. Při vstupu na území Lotyšska je nutné vyplnit formulář ZDE.
V Lotyšsku se doporučuje nošení roušek v prostředí s vysokou kumulací lidí. Doporučeno je dodržovat sociální vzdálenost 2 metry.

Lucembursko

Do země mohou čeští občané i nadále cestovat bez udání důvodu a nepotřebují se při vstupu do země prokazovat negativním testem na covid-19. Všichni pasažéři při příletu do země nicméně mají možnost využít voucher na test zdarma, a to buď přímo na letišti, nebo v některé ze 3 akreditovaných laboratoří v zemi: BioNext, Ketterthill, Labortoires réunies. V Lucembursku platí až na několik výjimek přísná povinnost nosit roušky v uzavřených prostorách určených pro veřejnost či v městské hromadné dopravě a dalších veřejných dopravních prostředcích. Návštěvy v soukromí lze aktuálně v této zemi pořádat pouze do 10 osob. 

Maďarsko

Roušky jsou povinné při nakupování v obchodě nebo v prostředcích veřejné dopravy a u obsluhy kaváren, restaurací a barů.

Maďarsko od 1. září uzavřelo své hranice a pro cizí občany platí zákaz vstupu do této země. Výjimku má nákladní doprava, profesionální sportovci a umělci, diváci sportovních (mezinárodních) či kulturních události na pobyt do 72 hodin a další. Do Maďarska také mohou přicestovat občané z Česka, Slovenska a Polska, kteří si před 1. 9. rezervovali alespoň jednodenní pobyt s datem po 1. 9. a doloží to spolu s negativním testem v angličtině nebo maďarštině, ne starším 5 dnů. Tranzit zůstává zachován.

Malta

Od pátku 28. srpna musí mít všichni cestující z ČR test na covid-19 ne starší než 72 hodin. Test může být vykonán rovněž na letišti - výsledky by měly být k dispozici do hodiny. Do obdržení negativních výsledků bude nutno zůstat v domácí izolaci (hotel), při porušení izolace hrozí pokuta a trestní stíhání. Cestující musí vyplnit dva formuláře, které naleznete TADY a TADY. Jeden se týká prohlášení, že cestující strávil posledních 14 dní v jedné z uvedených povolených zemí, mezi nimiž je i ČR, (pokud ne, má kontaktovat check-in letecké společnosti) a ve druhém formuláři uvede kontaktní údaje.
V zemi platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 2 metry, pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušky v uzavřených prostorách a ve veřejných dopravních prostředcích.
 

Německo (aktualizace 24. září)

V jednotlivých spolkových zemích platí povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorách a v hromadné dopravě. Děti do 6 let a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat, roušku nosti nemusí.

Německo zařadilo 9. září na seznam rizikových oblastí Prahu. Ve středu 23. září Německo zařadilo mezi rizikové regiony většinu ČR s výjimkou Ústeckého a Moravskoslezského kraje.  Lidé, kteří do Německa přicestují z rizikových oblastí, se musí uchýlit do karantény a informovat o tom příslušný hygienický úřad nebo předložit negativní test, který není starší než 48 hodin. Do 72 hodin po příjezdu je možné se také nechat otestovat přímo v Německu. Pokud test koronavirus neprokáže, může karanténa skončit.
Změna v postupu nastane od 1. října, kdy bude možné opustit karanténu s negativním testem až po pěti dnech.

Nizozemsko (aktualizace 23. září)

S okamžitou účinností od 22. září 2020 nizozemské ministerstvo zahraničních věcí rozšířilo své cestovní doporučení pro Českou republiku. Osoby, které přijíždějí do Nizozemska z České republiky, nikoliv pouze z Prahy, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Osoby pobývající v Nizozemsku by pak měly na území celé České republiky cestovat pouze v nezbytných případech.
V zemi je dále povinné dodržování 1,5metrových rozestupů a používání roušek v hromadné (i soukromé) dopravě.

Norsko

Lidé přijíždějící z Česka musí od 8. srpna strávit deset dní v karanténě. Té se dá vyhnout jen v případě, že 10 dní před příjezdem do Norska bude dotyčný prokazatelně pobývat v „zelené“ nebo „žluté“ zemi.
Roušky jsou vyžadované při pobytu v letadle, na veřejnosti jsou povinné rozestupy ve vzdálenosti 1 metru.

Polsko

Polsko cestování na své území nijak neomezuje a také nijak nelimituje tranzit.
Desetidenní karanténu musí podstoupit lidé, kteří jsou v jedné domácnosti s osobou, které byla zjištěna nákaza covid-19. 
Ve vnitřních prostorách budov a v dopravních prostředcích zůstává povinnost zakrývání dýchacích cest, z tohoto nařízení mají výjimku děti mladší 5 let včetně a osoby, u nichž nelze splnění této povinnosti vyžadovat s ohledem na zdravotní stav. Je také nutné v obchodech používat rukavice, případně si ruce při vstupu dezinfikovat.

Portugalsko

Pokud budete cestovat do Portugalska, dejte si pozor na to, zda jedete na pevninu či na ostrov popřípadě souostroví. Platí zde totiž odlišná nařízení týkající se testů na covid-19.

Podmínky pro vstup na území Portugalska se liší v případě pevninského Portugalska a ostrovů či souostroví. Zatímco pevninské Portugalsko negativní testy nevyžaduje a karanténu ukládá pouze osobám, které mají příznaky koronavirového onemocnění, Madeira a Azorské ostrovy jsou mnohem přísnější. Madeira požaduje negativní test ne starší než 72 hodin, nebo absolvování testu po příletu. Azorské ostrovy pak kombinují testování před a po příletu a povinné kontrolní testování během pobytu.
Povinnost nošení roušky je ve všech veřejných uzavřených prostorách a hromadné dopravě.

Rakousko (aktualizace 24. září)

Země zřejmě od příštího týdne zařadí Prahu mezi rizikové oblasti, uvedl na twitteru ministr zahraničí Petříček. Při příjezdu z Prahy by tak byl třeba negativní test.

Zatím lze do Rakouska přicestovat bez udání důvodu a při vstupu do země není potřeba předložit negativní test nebo zamířit do karantény, pokud cestující v uplynulých deseti dnech nepobýval jinde než v Rakousku nebo v některé z 30 uvedených zemí (včetně České republiky). To je potřeba doložit hodnověrným doložením, což v praxi znamená ústní prohlášení.
Roušky jsou povinné v hromadné dopravě, obchodech, bankách, poštách, zdravotnických zařízeních a na akcích v uzavřených prostorech. Výjimku mají děti do 6 let a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat.

Rumunsko (aktualizace 6. října)

S platností od 7. 10. 2020 jsou osoby, které přijíždějí do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem (Česká republika je na tento seznam zařazena), povinny podstoupit dvoutýdenní karanténu.

Z karanténního opatření jsou vyňaty osoby přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, pokud zůstávají na území Rumunska po dobu kratší než tři dny (dvaasedmdesát hodin) a předloží negativní test na SARSCoV-2, provedený maximálně 48 hodin před vstupem na území státu.

Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu čtrnáct dnů, mohou tuto karanténu opustit po desátém dni, pokud osmý den karantény provedou test na SARS-CoV-2 a výsledek je negativní a nevykazuje žádné charakteristické příznaky.

V případě tranzitu musí řidiči vyplnit tranzitní formulář na TOMTO ODKAZE.
V obchodních prostorách, ve veřejné dopravě, v práci a v jiných uzavřených prostorách je povinnost nošení roušky a je zapotřebí dodržovat sociální vzdálenost 2 metry.

Řecko (aktualizace 24. září)

Při vstupu do Řecka může být u kohokoliv proveden namátkový test na covid-19.

Češi budou smět od pondělí do země jen s negativním testem na covid-19, který nebude starší než 72 hodin. Řecká vláda uvedla, že tuto povinnost zavede pro cestující leteckou dopravou z ČR od 28. září. Na pozemních hranicích umožňuje Řecko vstup do země pouze s negativním testem pro cestující ze všech zemí už od 15. července, s výjimkou nutných důvodů. Povinnost negativních testů oznámily Atény pro letecké cesty z ČR už v polovině srpna. Tehdy ji ale nakonec zrušily po jednání premiéra Andreje Babiše a české diplomacie s řeckou vládou.
V zemi platí povinné použití roušky ve všech uzavřených prostorách a veřejné dopravě. Porušení je pokutováno částkou 150 eur.

Slovensko

Slovensko přeřazuje Českou republiku mezi červené země, a to od pátku 18. září 2020 od 09:00 hodin. Osoby přijíždějící z České republiky se budou muset prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice na TOMTO ODKAZE, nastoupit domácí karanténu a nejdříve pátý den se nechat otestovat.
Mezi výjimky patří řidiči nákladní, autobusové a železniční dopravy, osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska studují nebo jedou vykonat přijímací zkoušky ke studiu, včetně jedné doprovázející osoby nebo osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla. Kompltení seznam výjimek lze najít ZDE.

Slovinsko

Slovinsko zařadilo Českou republiku na takzvaný „žlutý“ seznam zemí, při vstupu do země je tak povinná karanténa (ta se od 13. září zkracuje ze čtrnácti dnů na deset). Pro vstup a tranzit mezinárodní hromadné přepravy osob (např. vlaky, autobusy, dle aktuální interpretace slovinské policie včetně zájezdových, a další vozidla) platí povinnost dodržovat předepsaná hygienická pravidla.
Povinnost mít zakryté dýchací cesty platí v uzavřených veřejných prostorech a ve veřejných dopravních prostředcích.

Španělsko

V zemi je plošná povinnost nošení roušek na všech veřejných prostranstvích a prostorách, a to jak otevřených, tak uzavřených, kde není možné zachovat odstup 1,5 metru. Od poloviny srpna 2020 je navíc postupně v celém Španělsku zaváděn zákaz kouření na veřejnosti, kde není možné zachovat odstup alespoň 2 metry, omezená je i konzumace alkoholu na veřejnosti.

Cestující do Španělska nemusí při vstupu do země předložit negativní test ani podstoupit karanténu. Po příletu je však třeba počítat s měřením tělesné teploty, příchozí také musí uvést své osobní a kontaktní údaje. Osoby s příznaky onemocnění covid-19 musí podstoupit test a zamířit do karantény, kterou mohou opustit jen v případě negativního výsledku testu.
Před příletem do Španělska je při využití letecké dopravy nutné vyplnit zvláštní formulář ZDE, při pozemní dopravě se formulář nevyplňuje.

Švédsko

Švédsko umožňuje občanům Evropské unie vstup na své území bez omezení, není potřeba předkládat negativní test ani podstoupit karanténu. Bez omezení je i průjezd zemí. V zemi je doporučené dodržování bezpečné vzdálenosti na veřejnosti, v obchodech nebo dalších veřejných prostorách jsou často na zemi značky vymezující potřebnou vzdálenost.

Švýcarsko

Švýcarsko se přidalo k zemím, které zařadily Česko na rizikový seznam. Od pondělí 14. září musí lidé po příjezdu z Česka do desetidenní karantény. Povinná desetidenní karanténa se nevztahuje na tranzit Švýcarskem do 24 hodin, ani přestupy na navazující lety na letištních terminálech.
Roušky jsou povinné ve veřejné dopravě u cestujících starších dvanácti let, na veřejnosti se vyžadují rozestupy minimálně 1,5 metru.

Velká Británie

Británie na konci srpna zavedla karanténní opatření pro cestující z České republiky, ti také až na výjimky musí před cestou vyplnit kontaktní formulář na TOMTO ODKAZE. České Ministerstvo zahraničí upozorňuje, že negativní test neznamená výjimku z nutnosti podstoupit karanténu. Pokud přicestujete ze země, která je na seznamu výjimek z povinné karantény, nesmíte v předchozích čtrnácti dnech navštívit zemi, na kterou se karanténa vztahuje.

Ohodnoť článek

Autoři | Foto Vít Hassan

Štítky koronavirus, covid-19, Evropa, test

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.