Počasí dnes2 °C, zítra2 °C
Středa 6. prosince 2023  |  Svátek má Mikuláš
Bez reklam

Čtete text rubriky Blogy a komentáře. Jedná se názor autora, který se nemusí shodovat s postojem redakce.

KOMENTÁŘ: Rada městské části Praha 5 měla jednat nezákonně

Rada Městské části Praha 5 schválila dne 24. 7. 2023 smlouvu o spolupráci mezi městskou částí a developerskou společností EKOSPOL a.s. Smlouvu následně 26. července 2023 za Městskou část Praha 5 uzavřel tehdejší starosta Jaroslav Pašmik. Smlouva obsahuje v čl. 3.1 odst. (iv) a (v) závazek smluvních stran převést na Městskou část Praha 5 bezúplatně pozemky ve vlastnictví investora, jak jsou vymezeny v příloze č. 2 smlouvy. Výměnou za to Městský část Praha 5 vzala zpět odvolání proti stavebnímu povolení a umožnila tak investorovi realizovat developerskou výstavbu.

Zásadní pochybení ale je, že Rada Městské části Praha 5 vůbec nemá pravomoc rozhodovat o nabývání nemovitostí do majetku městské části. Závazek investora bezúplatně převést pozemky do jejího vlastnictví tak ve skutečnosti vůbec nevznikl, protože je absolutně neplatný (tj. přihlíží se k neplatnosti ze zákona). Podle § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHMP“) může o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, rozhodovat výlučně zastupitelstvo městské části, nikoliv rada. Tuto pravomoc nelze na radu ani přenést! Předmětné ujednání ve smlouvě se společností EKOSPOL a.s. není ničím jiným, než smlouvou o smlouvě budoucí o převodu nemovité věci na Městskou část Praha 5. Z povahy věci a dle konstantní judikatury Nejvyššího soudu i Ústavního soudu se jednáním o převodu či nabytí nemovité věci, které musí schvalovat zastupitelstvo, rozumí i uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Pokud přitom příslušnou smlouvu neschválí orgán městské části, který jí schválit má, je takové jednání absolutně neplatné. Jinými slovy strany k ničemu nezavazuje.

Vzhledem k tomu, že smlouvu se společností EKOSPOL a.s. neschválilo zastupitelstvo Městské části Praha 5, není společnost EKOSPOL a.s. vůbec povinná pozemky na městskou část převést. Městská část Praha 5 tak vzala odvolání proti stavebnímu povolení zpět výměnou za neexistující závazek převést na ní pozemky ze strany investora.  Tím, že nevznikla povinnost k uzavření smlouvy o převodu pozemků na městskou část, nemůže se ani městská část v případě, že EKOSPOL a.s. odmítne pozemky na městskou část převést, domáhat smluvní pokuty 500.000,- Kč sjednané ve smlouvě, protože EKOSPOL a.s. ve skutečnosti žádnou povinnost neporuší.

Rada Městské části Praha 5 tak schválením smlouvy porušila § 89 odst. 2 písm. e) ZHMP. Dále porušila Zásady pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury Městské části Praha 5 schválené Zastupitelstvem městské části Praha 5 dne 17. dubna 2018, podle kterých smlouvu o spolupráci s investorem, pokud je jeho předmětem nabývání nemovitého majetku do vlastnictví HMP (svěřeného městské části), schvaluje zastupitelstvo městské části. Rada tak nerespektovala ani zákon, ani usnesení zastupitelstva, které je i nadále platné.

Snad jen pro dokreslení poukazuji na čl. 3.1 odst. (vi) obsahující ujednání o smluvní pokutě. Celková výše smluvní pokuty za porušení vyjmenovaných povinností investora činí 500.000,- Kč a nelze jí překročit. Vedle toho chybí ujednání, že se městská část může kromě smluvní pokuty domáhat případně též náhrady škody způsobené porušením nějaké povinnosti ze strany investora. To znamená, že pokud investor poruší nějakou svou povinnost ze smlouvy, uhradí Městské části Praha 5 částku 500.000,- Kč a tím pro něj záležitost končí. Pokud by městské části vznikla porušením povinnosti investora škoda např. 1.000.000,- Kč, má smůlu, nedostane více, než 500.000,- Kč.

Hodnocení článku je 98 %. Ohodnoť článek i Ty!

Autoři | Foto VitVit, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Libor Burian

Asi posílají fakáč vládnoucích soudruhů soukmenovců. O důvodech dnešního marasmu píšu v diskusích.

Sobota, 11. listopadu 2023, 10:40Odpovědět

KOMENTÁŘ: Rada městské části Praha 5 měla jednat nezákonně  |  Blogy a komentáře  |  Drbna  |  Pražská Drbna - zprávy z Prahy

Můj profil Bez reklam

Přihlášení uživatele

Uložené články mohou používat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se pomocí GoogleZaložením účtu souhlasím s obchodními podmínkami, etickým
kodexem
a rozumím zpracování osobních údajů dle poučení.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.